Jakarta’s gouverneur: Snor of Ruit?

De Volkskrant publiceerde op 13 juli een artikel met de kop: “Snor en Ruit strijden om Jakarta”. De verkiezingen voor Jakarta’s nieuwe gouverneur zijn nog in volle gang. Op 11 juli 2012 vond de eerste ronde van de verkiezingen plaats met zes deelnemers. Omdat geen van de zes een absolute meerderheid behaalde zal op 20 september 2012 de tweede ronde plaatsvinden: een directe confrontatie tussen Snor en Ruit. De Volkskrant gaf aan dat de winnaar de op één na machtigste man van het land zal worden, na de president.

Gouverneur – Jakarta heeft een gouverneur in plaats van een burgemeester omdat het officieel geen stad is maar een provincie. De Daerah Khusus Ibukota (DKI) oftewel de Speciale Hoofdstedelijke Regio is een van de 33 Indonesische provincies. De provincie bestaat uit de vijf steden Noord-, Oost-, Zuid-, West- en Centraal-Jakarta en het regentschap Duizend Eilanden. Deze steden worden elk door een burgemeester bestuurd maar de stad Jakarta als geheel, de provincie dus, door een gouverneur. Omdat Jakarta het politieke en economische hart van het land is wordt deze gouveneurspost als de belangrijkste gezien. Van Jakarta’s 10 miljoen inwoners zijn er ongeveer 7 miljoen stemgerechtigd.

Snor – De Snor is de huidige gouverneur van Jakarta. Fauzi Bowo, zoals hij eigenlijk heet, is duidelijk te herkennen aan zijn snor. Hij heeft daar zelf zijn handelsmerk van gemaakt maar zijn tegenstanders gebruiken ook leuzen als “stop de versnorring”. Fauzi is lid van de democratische partij en is sinds 2007 gouverneur. Veel mensen vinden dat hij gefaald heeft in het oplossen van de grootste problemen van Jakarta: files en overstromingen. Fauzi’s tegenstanders brengen zijn eerlijkheid in twijfel. Ondanks dat hij zijn hele leven voor de overheid werkt is hij erg rijk en schijnt hij een originele Van Gogh te bezitten. Logischerwijs wordt er gedacht aan corruptie. Tijdens de eerste ronde kreeg De Snor 34% van de stemmen.

Ruit – De winnaar van de eerste ronde van de verkiezingen was Joko Widodo met 42,6% van de stemmen. Zijn handelsmerk is het geruite overhemd, vandaar De Ruit. Joko is tot nu toe burgemeester van de stad Solo (ook wel Surakarta) in Centraal-Java. Hij wordt in het hele land geprezen voor zijn successen op het gebied van de ruimtelijke ordening en het positieve imago dat hij de stad wist mee te geven. Joko’s tegenstanders brengen tegen hem aan dat hij niet echt uit Jakarta komt. Hij komt uit Centraal-Java en daarom wordt van hem gezegd dat hij zich niet genoeg in Jakarta zou kunnen inleven. Joko’s running mate, Basuki Tjahaja Purnama is van Chinese afkomst en christelijk. Ook dit wordt tegen de kandidatuur van De Ruit ingebracht.

Onderwerpen – De belangrijkste onderwerpen in de verkiezingen zijn zoals gezegd de files en overstromingen. Beide kandidaten beloven het fileprobleem op te lossen. Momenteel worden de files alleen maar erger omdat er dagelijks 1500 scooters en 500 auto’s bijkomen in Jakarta. Het openbaar vervoer is ver onder de maat. Tijdens Fauzi’s bewindsperiode is er een begin gemaakt aan de aanleg van een metrolijn. De meeste mensen gaat het echter niet snel genoeg en lang beloofde projecten als een spoorlijn naar het vliegveld laten nog op zich wachten. Joko heeft duidelijke successen geboekt in het verkeer van de stad Solo, maar met een half miljoen inwoners is die stad onvergelijkbaar met Jakarta. Net als files zijn ook overstromingen een probleem in de hele stad. Terwijl de zeespiegel stijgt en er meer regen valt wordt de ruimte voor de rivieren steeds verder ingeperkt door sloppenwijken. Behalve de Giant Seawall stormvloedkering die al in de planning zit lijken beide kandidaten weinig ideeën te hebben.

Campagne – Ondanks de belangrijke onderwerpen die hierboven genoemd zijn, gaat de campagne vooral om andere zaken. Omkoping (het kopen van stemmen), de etniciteit en religie van de kandidaten en de lijst van stemgerechtigden beheersen de campagne. Op de lijst van stemgerechtigden schijnen onbestaande of al overleden mensen te staan, terwijl anderen er meerdere keren op staan. Kandidaten beschuldigen elkaar van een hand in het opstellen van deze lijst.

Vooruitzicht – Op 20 september zal de tweede ronde plaatsvinden. Op basis van het resultaat van de eerste ronde, en ook op basis van de peilingen, heeft Joko een grotere kans op de winst. Maar in anderhalve maand kan er nog veel gebeuren.

[De afbeeldingen bij dit artikel zijn van The Jakarta Post, Indonesia Today en Ahok.org]

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s