Leenwoorden in het Indonesisch

Zie ook het overzicht van Nederlandse leenwoorden in het Indonesisch: een lijst van zo’n 1000 Nederlandse woorden en verbasteringen die in Indonesië gebruikt worden. Als in het Nederlands een woord […]

Lees Artikel →