Talen van Indonesië: Javaans

Het Javaans (Basa Jawa). Dit is de meest gesproken taal van Indonesië: naar schatting bijna 100 miljoen mensen spreken Javaans, en bijna 70 miljoen mensen gebruiken het dagelijks als eerste taal.

Lees Artikel →