‘Nieuwe rupiah’: drie nullen minder

Gezien de lage waarde van de Indonesische munteenheid, de rupiah, en als gevolg daarvan de onhandig grote bedragen, is de overheid van plan een herwaardering toe te passen.

Lees Artikel →